Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

i-am-your-distraction
15:40
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawolalabym wolalabym

March 29 2017

i-am-your-distraction
22:03
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viahope hope
i-am-your-distraction
22:02
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viahope hope
i-am-your-distraction
22:00
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę.
— tumblr. takie prawdziwe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
i-am-your-distraction
21:59
"Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście że to w ogóle kiedyś miało miejsce"
— Solar/białas
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
i-am-your-distraction
21:59
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.
i-am-your-distraction
21:58
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
i-am-your-distraction
21:58
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaprzerwanarumianek przerwanarumianek

March 04 2017

19:51
I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me:
Since I met you, you’ve never left.
— what you do to me
Reposted fromanananana anananana viakoloryzacja koloryzacja
i-am-your-distraction
19:50
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
i-am-your-distraction
19:47
8398 59f7 500
M. Halber
i-am-your-distraction
19:46
Oczywiście, że złamałeś mi serce.
Oczywiście, że zabolało.
Oczywiście, że Ty w ogóle się tym nie przejąłeś. 
Oczywiście, że się tego spodziewałam. Oczywiście, że jednak mimo to wierzyłam w szczęśliwy dla nas los. 
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viat-e-x-t t-e-x-t

February 16 2017

i-am-your-distraction
22:55
8507 3d58
Reposted fromVictorialies Victorialies
i-am-your-distraction
22:55
1603 88f7
i-am-your-distraction
22:53
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
22:50

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

i-am-your-distraction
22:50
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
i-am-your-distraction
22:48
i-am-your-distraction
22:48
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
i-am-your-distraction
00:11
2334 35b6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl