Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

i-am-your-distraction
22:55
8507 3d58
Reposted fromVictorialies Victorialies
i-am-your-distraction
22:55
1603 88f7
i-am-your-distraction
22:53
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
22:50

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

i-am-your-distraction
22:50
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
i-am-your-distraction
22:48
i-am-your-distraction
22:48
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
i-am-your-distraction
00:11
2334 35b6 500
i-am-your-distraction
00:09
You can be lonely even when you are loved by many people, since you are still not anybodys one and only.
Reposted fromnezavisan nezavisan viakoloryzacja koloryzacja

July 10 2015

i-am-your-distraction
00:29
0068 ba96
i-am-your-distraction
00:29
Reposted fromsaski saski viakoloryzacja koloryzacja
i-am-your-distraction
00:18
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
i-am-your-distraction
00:17
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
i-am-your-distraction
00:16
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaszalony-virus szalony-virus

July 09 2015

i-am-your-distraction
23:55
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viacytaty cytaty
i-am-your-distraction
23:52
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaruinyourday ruinyourday
i-am-your-distraction
23:51
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
i-am-your-distraction
23:50
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaruinyourday ruinyourday
i-am-your-distraction
23:49
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaruinyourday ruinyourday
i-am-your-distraction
23:48
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl